top of page
Employers

Vi hjälper företag att bli en inkluderande arbetsplats och behålla sina uppskattade medarbetare genom att stödja dem på deras väg mot föräldraskap. Vi erbjuder anonym och lättillgänglig support direkt i vår app.

Terms & Conditions
Footer
Quiet.png

50%

är inte öppna med sina fertlitetsprocesser inför sin arbetsgivare

Support.png

1 av 5

endast 1 av 5 känner sig stöttade av sin arbetsgivare in sin process

Brain.png

90%

upplever ångest eller depression under fertilitetsprocesen

About

Tillför värde genom att tillhandahålla specialiserat stöd

Find-white.png

ATTRERA & BEHÅLL TOPPTALANTEN
De anställdas förväntningar ökar och att erbjuda fertilitetsförmåner kan vara en verklig skillnad på  dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad

Star-white.png

FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET, MOTIVATION OCH ENGAGEMENT 
Med rätt stöd kan du boosta det låga humöret som den ojämna fertilitetsresan för med sig

Heart-white.png

FÖRBÄTTRA MEDARBETARNAS VÄLÄMANDE

Fertilitetskamper kan ha en djupgående inverkan på anställdas mentala hälsa

Health-white.png

LÄGRE SJUKVÅRDSKOSTNADER

Att erbjuda anställda fertilitetsstöd kan kraftigt minska antalet sjukdagar på grund av psykisk hälsa

Equality-white.png

VAR EN INKLUDERANDE, MÅNGFALD
& LIKA ARBETSPLATS

Att ha rätt personalförmåner och policyer på plats kommer att visa upp ett bättre arbetsgivarvarumärke

Mockups-Sept-withcallcreen.png

Bumpy är en fertilitetsstödplattform som hjälper arbetsgivare att förbättra välbefinnande, behålla och engagemang bland sin arbetsstyrka. Vi erbjuder tillgång till fertilitetsexperter till hands, hjälper till att hitta fertilitetskliniker med användarrecensioner, en kunskapsbas och en supportgemenskap för att hjälpa dig att navigera i fertilitetsfrågor. Vi har också en anpassad arbetsgivarportal och en mängd olika utbildningsresurser för att hjälpa chefer att stödja anställda som går igenom infertilitet. 

 

Bumpy grundades av personliga erfarenheter av infertilitet och en uppriktig förståelse för den inverkan fertilitetsresan kan ha på ditt dagliga liv, prestation och välbefinnande på jobbet.

Varför är det viktigt?

Ofrivillig barnlöshet är ett viktigt folkhälsoproblem som idag ökar. Det har länge varit klassat som en kvinnofråga och har stigmatiserats, men faktum är att problematiken är jämt fördelad mellan kvinnliga och manliga faktorer. Informationen som idag finns att tillgå är splittrad och svårnavigerad och det kan vara svårt att hitta rätt klinik. Stigmat kring ofrivillig barnlöshet har resulterat i att många av lider i tystnad och ensamhet. Detta kan resultera i att många distanserar sig från sin omgivning vilket i sin tur ofta leder till depression och stress. Forskning visar att 80% av kvinnor som går igenom fertilitetsproblem uppvisar symptom på depression och stress. Genom att skapa ett tryggt utrymme där vi kan dela våra känslor och upplevelser så kan Bumpy användas som ett verktyg för att minska ensamheten.

Hand.png

av alla 'millennials' är villiga att byta jobb för fertilitetsförmåner

Counter.gif

av anställda som känner sig ostödda under IVF-behandlingar slutar eller funderar på att sluta

Counter-.gif

FUNKTIONER FÖR ARBETSGIVARE

bumoy.png

Utbildnings-material

Guider och manualer för hur du kan stötta dina anställda

Knowledge.png
bumoy.png
CustomerService.png

Personlig kundtjänst

Support och guidning genom hela processen

bumoy.png
Learn.png

Self-service-portal 

Portal med anonym information om användande och feedback

bumoy.png
Portal.png

Self-service Portal

Portal with anonymous information, feedback and usage of employees

Contact

VÅRA PARTNERS

stockholm-ivf-logo-2021-rgb.png
NI_rgb.png
Livio.png
bottom of page